Voorkom onduidelijkheden rondom energielabel aanvragen

Ondanks dat bedrijfseigenaren verplicht zijn een geldig energielabel voor het bedrijfspand of object aan te vragen, bestaat er een grote groep ondernemers die nog niet aan deze verplichting hebben voldaan. Behalve dat een geldig energielabel ontbreekt hebben ook veel bedrijfspanden nog niet de juiste energiebesparende maatregelen genomen die nodig zijn om tot een hoger en beter energielabel te komen. De vraag is: hoe kan dat?

Financiële middelen ontbreken

De grootste reden is vaak financieel; veel bedrijven beschikken niet over voldoende financiële middelen om dergelijke investeringen te doen. Daarbij komt dat veel bedrijfseigenaren onvoldoende geïnformeerd zijn over de verschillende subsidiemogelijkheden en hoe de financiële ondersteuning werkt bij het doen van duurzame en energiebesparende maatregelen.

Waarom is het energielabel voor bedrijfspanden verplicht?

Over het verplichte energielabel en waarom men een boete riskeert wanneer een energielabel voor bedrijfspanden ontbreekt bestaat onduidelijkheid. De reden voor de verplichting is vrij simpel: de overheid heeft in het Energieakkoord in 2015 bepaald dat de CO2-uitstoot moet worden teruggedrongen en het voeren van een groen energielabel draagt daaraan bij. Hoewel de boete is bedoeld als extra motivatie om bedrijven te stimuleren slaat het mogelijk de plank mis wanneer er onduidelijkheid blijft bestaan over het waarom van een energielabel en nog meer over het aanvragen ervan. 

Hoe kun je een energielabel aanvragen?

Er blijkt veel onduidelijkheid te bestaan over hoe een energielabel kan worden aangevraagd. Wie op internet zoekt op ‘energielabel aanvragen’ wordt overspoeld met bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd. Maar waar begin je? Vaak ontbreekt een duidelijk stappenplan. 

Stap 1: Weten wat te doen.

In tegenstelling tot particuliere panden moet de aanvraag van een energielabel voor een bedrijfspand worden uitgevoerd door een gekwalificeerd keuringsbedrijf. Dit mogen bedrijfseigenaren niet zelf doen.

Stap 2: Kies een gekwalificeerd keuringsbedrijf.

In de meeste gevallen gaat dat als volgt. Eigenaren van bedrijfspanden komen regelmatig in contact met inspecteurs voor bijvoorbeeld de airco-installatie of de verwarmingsinstallaties. Vaak zijn zij eveneens gekwalificeerde epa-inspecteurs. Een keuze is dan snel gemaakt. Daarnaast blijft internet een snelle en simpele informatiebron waar u direct een gekwalificeerde keuringspartner kunt vinden. Kijk voor de aanvraag van een energielabel voor bedrijven op de website van Normakk.

Stap 3: Laat u goed informeren.

Wanneer een keuze voor een keuringsbedrijf is gemaakt laat u dan goed informeren over de verschillende stappen die moeten worden genomen. Laat dit vastleggen in de offerte. Zo blijft u goed op de hoogte en komt u niet snel voor -financiële- verrassingen te staan.